Llistat de cursos

A continuació, es llisten els 14 cursos d’especialització programats, amb una breu explicació del seu contingut. La data d’inici sempre serà el dia 1 del mes que correspongui. Els cursos d’1 ECTS tenen una durada d'un mes; els de 2 ECTS tenen una durada de dos mesos; els de 3 ECTS tenen una durada de tres mesos, i els de 4 ECTS tenen una durada de 4 mesos.

Curs d’Especialització en Additio per a Docents  2 ECTS
Idioma: Espanyol i català

Aquest curs, de caràcter pràctic, et prepara per aplicar a l’aula la metodologia basada en el treball d’Additio. En coneixeràs les funcionalitats bàsiques per dur a terme la gestió de l’aula, l’avaluació formativa, la planificació i el seguiment: aprendràs a crear una estructura d’avaluació per a l’alumnat, perquè puguis fer-ne un seguiment complet, i a organitzar el dia a dia a l’aula.

Matrícula curs en català

Matrícula curs en espanyol

Curs d’Especialització en L’Alumnat com a Centre de l’Aprenentatge 2 ECTS
Idioma: Espanyol i català

Aquest curs proporciona instruments basats en el treball amb Additio per treballar amb els alumnes. Aprendràs com treballar competencialment i com involucrar els alumnes i les famílies en l’aprenentatge. El curs, doncs, et permetrà conèixer nous instruments perquè els alumnes i les famílies tinguin un seguiment, i perquè la família pugui involucrar-se en l’aprenentatge i el dia a dia de l’alumne.

Matrícula curs en català

Matrícula curs en espanyol

Curs d’Especialització en Gestiona la teva Aula Virtual en Entorns Microsoft  2 ECTS
Idioma: Espanyol

Amb aquest curs aprendràs a crear, configurar, utilitzar i compartir espais virtuals des dels quals podràs gestionar la teva classe gràcies a la plataforma col·laborativa Teams i els quaderns digitals de OneNote; a augmentar la participació de l’alumnat utilitzant aplicacions digitals de l’Office 365; a implementar l’ús d’espais virtuals que t’ajudin a gestionar i supervisar els aprenentatges de l’alumnat, i a crear i administrar equips de Teams amb els quals plantejar tasques i videotrucades, avaluar i dissenyar quaderns digitals personals i col·laboratius amb OneNote i Class Notebook.

Matrícula

Curs d’Especialització en Creació de Continguts en l’Entorn Office 365 2 ECTS
Idioma: Espanyol

Amb aquest curs aprendràs a crear els teus propis continguts digitals, des del més bàsic fins a funcionalitats avançades, sempre amb finalitats pedagògiques, mitjançant les eines de l’Office 365: Word, PowerPoint, Forms i Excel. Aprendràs a crear continguts digitals des d’un punt de vista pedagògic, a treballar amb eines 100 % col·laboratives, a integrar l’ús de diferents eines de l’Office 365 en la pràctica docent i a crear continguts digitals personalitzats a la teva realitat educativa.

Matrícula

Curs d’Especialització en Productivitat i Treball Col·laboratiu en l’Entorn Office 365 1 ECTS
Idioma: Espanyol

Amb aquest curs aprendràs a utilitzar eines bàsiques per al treball col·laboratiu al núvol, emprant l’entorn Office 365: aprendràs a compartir arxius amb OneDrive, a mantenir una comunicació fluïda amb Outlook i a organitzar les notes amb quaderns digitals a OneNote. Així mateix, coneixeràs les funcionalitats avançades del correu Outlook (etiquetatge, arxiu i configuració de la safata d’entrada, entre d’altres); a organitzar, col·laborar i compartir recursos de forma discriminada amb qui vulguis a través de OneDrive; a crear quaderns amb pàgines i seccions que continguin text, imatges o dibuixos i compartir-les a través de OneNote, i a aplicar estratègies de treball col·laboratiu en la tasca docent.

Matrícula

Curs d’Especialització en Microsoft Teams per a les Classes  1 ECTS
Idioma: Espanyol

Amb aquest curs aprendràs a treure partit de Teams, una eina amb què tots els membres de la classe es poden establir una comunicació instantània, de forma interactiva i segura. Aprendràs a aprofitar les funcionalitats educatives de Teams a l’aula (gestió, participació, col·laboració, intercanvi de continguts i avaluació); a emprar Teams com un espai per a la gestió i comunicació d’equips de treball; a col·laborar amb altres persones a través d’equips en Teams; a utilitzar metodologies actives, i a integrar l’ús de Teams en la pràctica docent.

Matrícula

Curs d’Especialització en Gestiona de la teva Aula Virtual en Entorns Google  2 ECTS
Idioma: Espanyol

Amb aquest curs aprendràs a crear, configurar, utilitzar i compartir espais virtuals des dels quals podràs gestionar la classe gràcies a la plataforma col·laborativa Google Classroom i a treballar al núvol amb Google Drive; a augmentar la participació de l’alumnat utilitzant aplicacions digitals de Google for Education; a implementar l’ús d’espais virtuals com Classroom, que ajuden a gestionar i supervisar els aprenentatges de l’alumnat; a crear i administrar classes a Classroom; a generar tasques i debats amb l’alumnat, i a utilitzar el servei al núvol de Google Drive per intercanviar i arxivar fitxers.

Matrícula

Curs d’Especialització en Productivitat i Treball Col·laboratiu en l’Entorn Google for Education 1 ECTS
Idioma: Espanyol

Amb aquest curs aprendràs a utilitzar eines bàsiques per al treball col·laboratiu al núvol, emprant l’entorn Google for Education: aprendràs a compartir arxius amb Drive, a mantenir una comunicació fluïda amb Gmail i a organitzar totes les teves cites i tasques amb Calendar. Així mateix, coneixeràs les funcionalitats avançades del correu Gmail (etiquetatge, arxiu i configuració de la safata d’entrada, entre d’altres) i aprendràs a organitzar, col·laborar i compartir recursos de forma discriminada amb qui vulguis a través de Drive, i a aplicar estratègies de treball col·laboratiu en la teva tasca docent.

Matrícula

Curs d’Especialització en Google Classroom per a les Classes  1 ECTS
Idioma: Espanyol

Aquest curs et permetrà configurar i administrar l’aula virtual d’aprenentatge, on podràs crear, gestionar i reutilitzar cursos. Aprendràs a crear una aula virtual personalitzada amb Google Classroom; a incorporar-hi l’alumnat i a comunicar-t’hi a través del tauler; a crear i corregir tasques, i a gestionar les qualificacions, tot des d’un mateix lloc i en col·laboració amb altres docents.

Matrícula

Curs d’Especialització en Google Level I – 4 ECTS
Idioma: Espanyol

Aquest curs et permet aprendre els conceptes bàsics de l’ús de les eines de Google a l’aula i preparar-te per afrontar amb èxit l’examen de certificació de Google Level I, que acredita el domini de les eines de Google amb una insígnia que podràs incloure al currículum. Aprendràs a manejar les aplicacions de Google a un nivell bàsic i a treballar amb aplicacions al núvol; coneixeràs el repositori d’aplicacions disponibles en l’entorn de Google i les seves funcionalitats; desenvoluparàs habilitats i destreses que t’ajudaran a fer servir les aplicacions de Google de manera autònoma; integraràs l’ús de les aplicacions de Google a la teva pràctica docent, i adquiriràs les habilitats i els coneixements necessaris per preparar l’examen de certificació de Google Level I.

Matrícula

Curs d’Especialització en Google Level II – 4 ECTS
Idioma: Espanyol

Aquest curs et permetrà aprofundir en el maneig de les eines de Google a l’aula i preparar-te per passar l’examen de certificació de Google Level II, que acredita el domini expert de les eines educatives de Google. Amb aquest curs convertiràs els teus documents en hiperdocuments interactius; aprofitaràs les funcions avançades i de filtratge que ofereixen els fulls de càlcul; convertiràs les teves presentacions en diapositives interactives i participatives; configuraràs formularis de manera més visual, flexible i dinàmica; milloraràs els canals de comunicació a les aules de Google Classroom; faràs servir Sites com un autèntic portafolis en línia, amb arxius inserits; explotaràs les funcions avançades de Gmail, Calendar, Drive i Hangouts; aprofitaràs de manera avançada les aplicacions extra que ofereix Google (Blogger, YouTube, Google Earth), i dissenyaràs aplicacions docents complexes mitjançant els recursos de Google.

Matrícula

Curs d’Especialització en Seguretat Digital en l’Educació 2 ECTS
Idioma: Espanyol

Amb aquest curs aprendràs a protegir les teves dades i dispositius; coneixeràs els drets d’autoria i les llicències d’ús per a un ús responsable i ètic dels continguts que ens trobem o que aportem a la xarxa; coneixeràs els aspectes ètics i pedagògics de la tecnologia per poder transmetre’ls a l’alumnat, i a més podràs desenvolupar hàbits saludables en l’ús de les tecnologies i conèixer i prevenir pràctiques de risc derivades d’un ús inadequat de les tecnologies.

Matrícula

Curs d’Especialització en Competència Digital Docent 2 ECTS
Idioma: Espanyol

Aquest curs està dissenyat sota el Marc Comú de Competència Digital Docent. Aprendràs a crear, descarregar, reutilitzar i introduir continguts digitals a l’aula; a emmagatzemar, organitzar, compartir i treballar de forma col·laborativa amb arxius i continguts, de forma àgil i segura; a navegar de manera segura a la xarxa; a protegir la teva identitat digital i la dels teus estudiants; a avaluar de forma innovadora i personalitzada a través d’aplicacions digitals, i a dissenyar rúbriques i formularis. A més, coneixeràs les metodologies més actuals: ludificació, classe inversa (flipped classroom), aprenentatge basat en problemes i ús de xarxes socials a l’aula. Tot això suposarà un enriquiment per a la teva pràctica docent.

Matrícula

Curs d’Especialització en Competència Digital Docent, Avaluació i Mètodes Actius d’Aprenentatge 3 ECTS
Idioma: Espanyol

Amb aquest curs, dissenyat sota el Marc Comú de Competència Digital Docent, aprendràs a integrar la tecnologia a l’aula: a crear, descarregar, reutilitzar i introduir continguts digitals a l’aula; a emmagatzemar, organitzar, compartir i treballar de forma col·laborativa amb arxius i continguts, de forma àgil i segura; a navegar de manera segura a la xarxa; a protegir la teva identitat digital i la dels teus estudiants; a avaluar de forma innovadora i personalitzada a través d’aplicacions com Kahoot o Plickers; a dissenyar rúbriques i formularis, i a enriquir les unitats didàctiques amb eines digitals i activitats interactives. A més, coneixeràs les metodologies més actuals: ludificació, classe inversa (flipped classroom), aprenentatge basat en problemes i ús de xarxes socials a l’aula.

Matrícula

eventis