Matrícula

A la següent taula trobareu l'enllaç de matrícula de cada curs, el preu i el número d'ECTS corresponent:

Curs

ECTS

Preu promocional

Preu ordinari

Enllaç de matrícula

Curs d'Especialització en Additio per a Docents - Català

2

60 €

75 €

Matrícula

Curso de Especialización en Additio para Docentes - Espanyol

2

60 €

75 €

Matrícula

Curs d'Especialització en L’Alumnat com a Centre de l’Aprenentatge - Català

2

60 €

75 €

Matrícula

Curso de Especialización en El Alumnado como Centro del Aprendizaje - Espanyol

2

60 €

75 €

Matrícula

Curs d'Especialització en Gestiona la teva Aula Virtual en Entorns Microsoft - Espanyol

2

65 €

75 €

Matrícula

Curs d'Especialització en Creació de Continguts en l’Entorn Office 365 - Espanyol

2

65 €

75 €

Matrícula

Curs d'Especialització en Productivitat i Treball Col·laboratiu en l’Entorn Office 365 - Espanyol

1

55 €

60 €

Matrícula

Curs d'Especialització en Microsoft Teams per a les Classes - Espanyol

1

55 €

60 €

Matrícula

Curs d'Especialització en Gestiona la teva Aula Virtual en Entorns Google - Espanyol

2

65 €

75 €

Matrícula

Curs d'Especialització en Productivitat i Treball Col·laboratiu en l’Entorn Google for Education - Espanyol

1

55 €

60 €

Matrícula

Curs d'Especialització en Google Classroom per a les Classes - Espanyol

1

55 €

60 €

Matrícula

Curs d'Especialització en Google Level I - Espanyol

4

170 €

180 €

Matrícula

Curs d'Especialització en Google Level II - Espanyol

4

170 €

180 €

Matrícula

Curs d'Especialització en Seguretat Digital en l’Educació - Espanyol

2

65 €

75 €

Matrícula

Curs d'Especialització en Competència Digital Docent - Espanyol

2

65 €

75 €

Matrícula

Curs d'Especialització en Competència Digital Docent, Avaluació i Mètodes Actius d’Aprenentatge - Espanyol

3

140 €

150 €

Matrícula

 

eventis